ویدیو ها

ویدیو اول :

ویدیو دوم : (قدرت لیزر سبز را در این ویدیو ببینید)

ویدیو سوم : (ترکاندن بادکنک و روشن کردن کبریت توسط لیزر)


ویدیو چهارم :
ویدیو از لیزر حرارتی 1000 میلی وات